Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Lê Viết Vinh

Chủ tịch UBMTTQ xã

 
2 Nông Văn Tiến

Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã

 
3 Nông Thị Lý

Chủ tịch hội LHPN xã

 
4 Nông Thị Bắc

Chủ tịch hội Nông dân xã

 
5 Vi Văn Lực

Bí thư Đoàn thanh niên xã

 

Đang cập nhật

About